نوشته‌ها

جایگاه صالح آباد بتن رنگی

ضخامت 20 سانتیمتر شبکه مش تک  ۱۲ با فاصله ۲۰ سانتیمتر از هم دیگر در این جایگاه از ژل میکروسیلیس رنگی استفاده شده است در قسمت ورودی رنگ زرد و در قسمت جایگاه رنگ قرمز  …

مجموعه فرهنگی و تجاری کوروش

مجموعه فرهنگی و تجاری کوروش   مجموعه بزرگ فرهنگی و تجاری کوروش در زمینی به مساحت 9000 متر مربع احراث شده است. این مجموعه با دارا بودن بیش از 50000 متر مربع پارکینگ بدون شک یکی از بزرگترین پارکینگ های طبقاتی کلان شهر تهران به …

فرمانیه با بتن رنگی

ضخامت ۱۵ سانتیمتر بتن رنگی با استفاده از ژل رنگی شبکه مش تک ۱۰ با فاصله ۲۰ سانتیمتر از هم دیگر  

سوله کیزایران بومهن

ضخامت ۱۰ سانتیمتر استفاده صنعتی برای تولید قطعات  

کارخانه ماه آسمانی قم

ضخامت 15 سانتیمتر محوطه با شیب بندی  

جایگاه 174 حسن آباد

ضخامت ۱۵ سانتیمتر شبکه مش تک ۱۲ با فاصله ۲۰ سانتیمتر از هم دیگر جایگاه بنزین و گازوییل

سوله صنایع دفاع

ضخامت ۱۵ سانتیمتر شبکه مش تک ۱۲ با فاصله ۲۰ سانتیمتر از هم دیگر سوله ورزشی صنایع دفاع در میدان نوبنیاد

نیاوران شرکت سام اکسون

ضخامت ۱۵ سانتیمتر شبکه مش تک ۱۲ با فاصله ۲۰ سانتیمتر از هم دیگر و شیارزنی به عمق ۴ سانتیمتر در ابعاد ۲ متر در۲ متر  

جایگاه شهید رسولی

ضخامت ۱۵ سانتیمتر شبکه مش تک ۱۲ با فاصله ۲۰ سانتیمتر از هم دیگر  

پاسداران

ضخامت ۱۵ سانتیمتر شبکه مش تک ۱۲ با فاصله ۲۰ سانتیمتر از هم دیگر